CONTACT US

Rajkunwar Bahuudeshiya Sevabhavi Santha ,Jalna.

Shivraj College Partur

Address:  Tq.Partur Dist.Jalna 
* Contact Us *
C.S. Rajput Sir 9595787511
C.S. Rajput Sir 7020177441
S.L. Shahir Sir 9270304447
S.R. Natkar Sir 8329556815
G.B. More Sir 9049342003
V.R.Bharsakhale Sir 9359542333 

 Office E-mail:  shivrajcollege786@gmail.com
Scholarship Enquiry E-mail : shivrajcollege786@gmail.com

Website : https://shivrajcollegepartur.com

Importance Links

http://bamua.digitaluniversity.ac
http://bamu.ac.in
https://mahadbtmahait.gov.in/